Concerts & Other Events

   

  MUSICA FESTIVA FEESKONSERTE

  (Kerke, Kapelle, Parke, Tuine)


  Musica Festiva bied 'n wye reeks lig-klassiekie musiekkonserte aan wat uiters gewild is onder die breë publiek.


  Feeskonserte in Kerke

  Benewens instrumentale musiek deur Eddie Davey (Orrel/Clavinova/Klawerbord) en ander musikante (trompette, strykers, koperblasers, kore), vorm publieke samesang (alla Songs of Praise formaat) 'n integrale deel van hierdie aanbiedings.

  Musica Festiva kan al die musiek en musikante voorsien, of geselekteerde talentvolle musikante en kore uit eie geledere kan ook saam met Eddie Davey (Orrel/Clavinova) optree, waardeur koste bespaar word.  Lofsing die Here Feeskonserte

  (Alla Song of Praise)

   

  Hierdie Musica Festiva konserte is uiters gewild, veral weens die publieke samesang wat 'n integrale deel uitmaak van die prorgam. Onder die inspirerende musiekbegeleiding van die orrelis en Clavinova speler, Eddie Davey, kry die publiek die geleentheid om hartlik saam te sing tot eer van God-Drie-Enig. Feestelike trompette, strykers, sangers en plaaslike kore verleen nog meer luister aan hierdie onvergeetlike musiekaanbiedings.


  Feestelike Eredienste

  "Ons het nie geweet dat ons orrel so kan klink en tot soveel in staat is nie", is die versugting wat dikwels gehoor word nadat die orrelis, Eddie Davey, opgetree het!

  Ons land beskik oor duisende kerkgeboue met orrels en ander musiekinstrumente en klanktoerusting wat nie na na waarde benut nie.

  Elke erediens waar Musica Festiva musikante optree is 'n onvergeetlike ervaring.  Onderlinge samewerking tussen die prediker en die musiekleier vooraf lei tot 'n besondere sinergie tussen liturgie en musiek.  

  Gewoonlik word die orrel in die kerk (pyporrel/elektroniese orrel), of 'kwaliteit klawerbord soos Musica Festiva se Clavinova gebruik as hoofinstrument, waarby dan ook ander musiekinsturmente soos trompette, strykers, sanger en kore gevoeg kan word om nog meer luister aan die erediens te verskaf.

   


  Musiek konserte in kapelle, sale, parke

  Musica Festiva se musiekkonserte kan met groot sukses en effek aangewend word in kapelle, stadsale, skoolsale, herehuise en tuine.  Met Musica Festiva se gesofistikeerde digitale Clavinova as hoof musiekinstrument, is 'n wye verskeidenheid van musiekopsies moontlik. Hierdie "state of the art"  musiekinstrumente kan by wyse van sampling klanktegnologie menige akoestiese instrumente simuleer, soos pyporrels, klawesimbels, klaviere, klassieke kitare, harpe, ens.  Dit is ook'n uiters waardevolle en veelsydige ensembel vennot waarmee strykers, koperbalsers, sangers, kore, ens. uiters sinvol beglei kan word. Waar geen elektriese krag beskikbaar is nie, kan hierdie insturmnet steeds gebruik word met alternatiewe kragbronne.

   

  Romantic background music for corporate functions

  Our music and musicians always complement the professional profile of our clients as well as the status of the venue where we perform.  Besides light classical music, we also provide soothing, romantic background music during banquets, dinners, corporate events, year-end functions, matric farewells, dine & dance and own-choice events. This includes as wide spectrum of music ranging from popular Classics to quality entertaining background music as well as up-tempo dance music by live bands or DJ’s (if required).   


  Goeie Musiek maak eenvoudig die Verskil

  Good Music simply makes the Difference


  SOLI DEO GLORIA

  (Aan die Skepper van Musiek / To the Creator of Music)

   
  Quick Contact - Request more information here
   
   
   
   
   
   
  Joomla Web Design